Днес преобладава стремежът към удоволствие,
а не към йога.
Шри К. Паттабхи Джойс
ashtanga invocation

aum

vande gurunam caranaravinde
sandarsita svatmasukhava bodhe I

nihsreyase jandali-kayamane
samsara halahala mohasmattyai II

abahu purusakaram
samkhacakrasi dharinam I

sahasra sirasam svetam
pranamami patanjalim II

aum


Сурия намаскар

Практиката на Сурия намаскар  може да ни даде много радост, щастие, здраве и дълголетие, но днес хората се отдават на удоволствия без да познават традициите и практиките на предците си и така разрушават силата на съзнанието си в името на бързи резултати или печалба.
Те отричат действителността, само защото тя не може да се види...

Следвайки насоките на великите мъдреци "Shariramadyam khalu dharma Sadhanam" - нашето първо задължение е да се погрижим за тялото, защото никаква Истина или Реализация не може да се постигне от човек със слабо тяло.

Сурия намаскар не бива да се практикува по желание или както ни скимне, а както е описана в шастрите. Само тогава, благословията на Сурия - Богът на слънцето и здравето - ще ни закриля и дарява с даровете си...


- Шри К. Паттабхи Джойс, "Йога мала"

Поздравът

Самастити
Урдва Хастасана
(А)/ Уткатасана (В)
Уттанасана
Чатуранда Дандасана
Урдва Мука Шванасана
Адо Мука Шванасана
(В) Вирабхадрасана 1
Чатуранга Дандасана
Урдва Мука Шванасана
Адо Мука Шванасана
(В)
Уттанасана

Урдва Хастасана
(А) / Уткатасана (В)
СамаститиТрадиционният метод

Независимо дали в Майсор клас или воден клас, всеки ще започне по един и същ начин. Първо ще се разучи Сурия намаскара А, като се изпълни няколко пъти.
Ще последва Падмасана и Шавасана.
На следващия ден, ако е научена Сурия намаскара А, ще се разучи Сурия намакара В и пак Падмасана и Шавасана.
Това ще се повтаря, докато двата поздрава не се научат добре. Те са основата за всички останали асани, а и са начинът да се придвижим от една асана към друга.
След това, асаните ще се добавят една по една, докато се изгради цялата практика,
стъпка по стъпка.

Свалете цялата НАЧАЛНА СЕРИЯ  оттук
Асани от стоеж

Изпълняват се при всяка практика!
Не прескачайте асани!

Падангущасана
Падахастасана
Уттита Триконасана
Париврита Триконасана
Уттита Паршваконасана
Париврита Паршваконасана
Прасарита Падотанасана А,В,С,D
Паршвотанасана
Уттита Хаста Падангущасана
Арда Бада Падмотанасана
Уткатасана
Вирабхадрасана А, В
***

Half Primary Series

Добавяйте една по една!Дандасана
Пашимотанасана А, В, С
Пурвотанасана
Арда Бада Падма Пашимотанасана
Триангмукайкапада Пашимотанасана
Джану Ширшасана А, В, С
Маричи асана А, В, С, D
Навасана (5)

***

Full Primary Series


Буджапидасана
Титбасана
Бакасана
Курмасана
Супта Курмасана
Дви Пада Ширшасана
Гарба Пиндасана
Бада Конасана А,В,С
Упавища Конасана
Супта Конасана А, В
Супта Падангущасана А, В
Убая Падангущасана
Урдва Мука Пашимотанасана
Сету Бандасана
Урдва Данурасана

Финална серия

Изшълняват се при всяка практика!
Винаги завършвайте с тях!


Саланба Сарвангасана
Халасана
Карнапидасана
Урдва Падмасана
Пиндасана
Матсясана
Уттана Падасана
Саламба Ширшасана
Йога Мудра
Падмасана
Утплути
Шавасана

Какво ново?

 

Майсор лабораторията е кратък интензивен курс, в който ще имате възможност и да практикувате, и да преподавате Майсор стил. Ще се научите да преподавате без устни обяснения, а само с телата си и да се ориентирате какво и за кого е подходящо, т.е. да изграждате асана по асана личната практика на различни хора.

За този курс е необходимо да сте карали основния курс по Ащанга йога за инструктори.

Научете повече

Ащанга пранаяма е интензивен кратък курс, който ще Ви въведе в пранаяма според Ащанга традицията. Mакар техниките в пранаяма да се едни и същи, програмите за тяхното приложение може да са много различни.

Курсът изисква да сте практикували Ащанга достатъчно дълго, да имате свобода в Началната серия и разбира се, да умеете да дишате Уджайи.

Научете повече

Йога сутра е поредица от сесии, които се провеждат постоянно. Изучаването на "Йога сутрите" не може да има край, а е нещо постоянно и редовно. Целта на този уъркшоп е да се научим да напяваме ключови сутри, както и да се настрои ума към анализ, самоанализ и дхарана и дхияна. Ще откриете и как Сутрите диктуват физическата практика.

Няма предварителни изисквания, освен Вашият собствен стремеж към познание и самопознание.

Научете повече

Асана кухня е серия от работилници, в които ще разголеждаме отделни групи асани,за да добием по-добро разбиране за тяхното изпълнение безопасно и с максимум ефект.

Работилниците са подходящи както за начинаещи, така и за напреднали практикуващи и инструктори.

Научете повече

Въведение в Ащанга е кратък интензивен курс за начинаещи, в който ще започнете от нулата и постепенно ще изградите своята практика с помоща и под надзора на опитен учител.

Курсът е подходящ за наинаещи.

Научете повечe
Рецепти

Храната трябва да е чиста, лека, хранителна и сатвическа.
Тя може да подкрепя практиката Ви или да я провали.

Семинари

Присъединете се към нас в някой от нашите семинари на различни тематики, Ако няма обявен, просто си поръчайте и ще го организираме за Вас.