Ащанга методът е универсален.
Той не е мой или твой. Шри К. Паттабхи Джойс

  • Майсор класове

  • Ащанга начинаещи

  • Half-primary

  • Full-primary
Класовете, отбелязани със звездички изискват предварително
да се обадите и да заявите желанието си да присъствате.
При събиране на група, класовете ще бъдат фиксирани.
 Групи могат да бъдат сформирани и в друго време
по ваше желание при събране на достатъчно (мин. 5) хора.

Майсор класове

Майсор класовете са традиционният начин на изучаване на Ащанга йога и са гръбнакът на тази традиция. Те Ви дават възможност да развиете собствена, лична практика с помощ на учител. В Майсор класовете практиката лесно може да стане онова, което би трябвало да бъде: медитация върху дишането в движение. Начинаещи или напреднали, класът е отворен за всички.

Ащанга абсолютно начинаещи и начинаещи

Тези класове са за начинаещи без опит в Ащанга йога. Те осигуряват прецизни  и подробни инструкции за изпълнението на асаните, развиват връзката между дишането и движението. В класовете за абсолютно начинаещи са включени повече подготвителни упражнения за развиване на физ. качества и темпото е по-бавно. В класовете за начинаещи, постепенно асаните се навързват една след друга като фокусът все повече е върху плавното и непрекъснато изпълнение.

Водени Half и Full Primary Series

Тези класове са по-динамични и следват традиционната методика на Ащанга системата, при която инструкторът води групата с равномерно темпо, броейки всяко вдишване и издишване (виняса). Фокусът е върху спазване на темпото при придвижване от асана в асана, синхронизирано с дишането. Традиционно се изучават две нива: половин и пълна серия. От вас се очаква да познавате основните асани и тяхното изпълнение. Класовете не са подходящи за хора без опит в Ащанга йога. За Пълната Начална серия Ащанга йога се изисква да сте практикували редовно и непрекъснато мин. 6 месеца.

Цени и карти

Drop-in ВОДЕНИ КЛАСОВЕ
7 лв / клас
 Задълбочено изучаване/лекции
9 лв / клас
 Индивидуални занимания
18 лв / клас
КАРТИ, ВАЛИДНИ САМО ЗА ЕДИН ИНСТРУКТОР
  Карта BASIC (8 класа/30 дни)
40 лв (60 мин)  / 46 лв (90 мин)
 Карта МYSORE 10/30 дни
62 лв (6.20 лв/клас)
 Карта МYSORE 16/35 дни
84 лв (5.25 лв/клас)
КАРТИ, ВАЛИДНИ ЗА ВСИЧКИ ИНСТРУКТОРИ И ГРУПИ
 Карта STARTER (5 класа/30 дни)
32 лв (6.40 лв/клас)
 Карта SMART (12 класа/35 дни)
66 лв (5.50 лв/клас)
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НОВИ УЧЕНИЦИ (4 класа по избор/14 дни)
16 лв
3 месеца х 2 класа седмично по избор
119 лв
3 месеца Майсор неограничено
190 лв

***
Картите важат за опеделения период от датата на закупуване и не могат да бъдат преотстъпвани.
Семинари, лекции и специални класове се заплащат отделно.

Парампара

Парампара е знанието, предавано от учител на ученик в най-ценната му форма: знание, базирано на личен, директен опит. Задължение на ученика е да практикува упорито и да се стреми да разбере предаваните му знания. Задължение на учителя е да предава йога точно така, както я е научил от своя учител. Усъвършенстването на знанието не идва само чрез усъвършенстване на практиката, а и от връзката и взаимното доверие между учителя и ученика.

Знанието може да бъде предадено само след като ученикът е прекарал дълго време със своя учител и му се е отдал напълно телом и духом. Едва тогава ученикът е готов да приеме зннанието. Този пренос на знания е парампара.

Парампара, както и самата йога, е много древна традиция, но мнозина днeс се опитват да създадат нови собствени, като отричат или променят ученията на своите учители. Но парампара е като да следваш една река, по която много други - и твоите учители - са плавали и стигнали до океана от знания. Това изисква смелост и способността да се предадеш, да се оставиш и да бъдеш насочван от своя учител, който със сигурност работи неуморно за своите ученици.


(източник:  www.kpjayi.org)

Какво ново?

 

Майсор лабораторията е кратък интензивен курс, в който ще имате възможност и да практикувате, и да преподавате Майсор стил. Ще се научите да преподавате без устни обяснения, а само с телата си и да се ориентирате какво и за кого е подходящо, т.е. да изграждате асана по асана личната практика на различни хора.

За този курс е необходимо да сте карали основния курс по Ащанга йога за инструктори.

Научете повече

Ащанга пранаяма е интензивен кратък курс, който ще Ви въведе в пранаяма според Ащанга традицията. Mакар техниките в пранаяма да се едни и същи, програмите за тяхното приложение може да са много различни.

Курсът изисква да сте практикували Ащанга достатъчно дълго, да имате свобода в Началната серия и разбира се, да умеете да дишате Уджайи.

Научете повече

Йога сутра е поредица от сесии, които се провеждат постоянно. Изучаването на "Йога сутрите" не може да има край, а е нещо постоянно и редовно. Целта на този уъркшоп е да се научим да напяваме ключови сутри, както и да се настрои ума към анализ, самоанализ и дхарана и дхияна. Ще откриете и как Сутрите диктуват физическата практика.

Няма предварителни изисквания, освен Вашият собствен стремеж към познание и самопознание.

Научете повече

Асана кухня е серия от работилници, в които ще разголеждаме отделни групи асани,за да добием по-добро разбиране за тяхното изпълнение безопасно и с максимум ефект.

Работилниците са подходящи както за начинаещи, така и за напреднали практикуващи и инструктори.

Научете повече

Въведение в Ащанга е кратък интензивен курс за начинаещи, в който ще започнете от нулата и постепенно ще изградите своята практика с помоща и под надзора на опитен учител.

Курсът е подходящ за наинаещи.

Научете повечeРецепти

Храната трябва да е чиста, лека, хранителна и сатвическа. Тя може да подкрепя практиката Ви или да я провали.

Семинари

Присъединете се към нас в някой от нашите семинари на различни тематики, Ако няма обявен, просто си поръчайте и ще го организираме за Вас.