Тялото не е сковано, съзнанието е.  Шри К. Паттабхи Джойс


Защо да станете член?

Ние работим в обществен интерес да повишаваме нивото на разбиране и практикуване на Ащанга йога и йога като цяло. Ние създаваме професионалисти и гарантираме компетенциите на преподавателите - наши членове. Уважаваме историята и традициите на Ащанга йога и изискваме същото вас. Инструкторите, обучени от нас, притежават небходимите знания и умения да преподават Ащанга йога и йога иозбщо безопасно, ефективно и придържайки се към традициите и наложилите се във времето методи.
Членството Ви е и платформа да се свържете с други инструктори от цялата страна и да поддържате връзки на взаимопомощ. Всички членове поучават отстъпки при участие в организирани от нас събития и/или при закупуване на наши продукти.

Кой може да стане член?

Членове на Академията могат да бъдат както йога-клубове, в които се преподава Ащанга йога, така и други спортни клубове, които имат в програмата си Ащанга йога или са съпричастни към нашите стремежи и усилия. Членове могат да бъдат и инструктори на свободна практика, преминали нашите курсове на обучение или друго. Членството е доброволно, но препоръчително за Ащанга йога иструктори, Ащанга йога клубове и такива, преподаващи Ащанга йога.

Целта ни е да популяризираме Ащанга йога, за да минимализираме спекулациите, некоректните и неспазващи традицията начини на преподаване, както и заблуждаващите рекламни послания и използването на името "Ащанга" с цел реклама за практики, нямащи нищо общо с ученията на Гуруджи.

Пълноправни членове

Пълноправни членове могат да бъдат както физически лица (инструктори), така и юридически лица (клубове, спа-центрове и др), които преподават Ащанга йога в традициите на Шри К. Паттабхи Джойс. Те трябва да докажат формалното си обучение в Ащанга йога, да приемат Устава на Академията и да спазват Етичния кодекс на Академията. За да станете наш член не е необходимо да сте изкарали нашите курсове, но е необходимо да сте се обучавали в реномирана институция или при Ащанга йога учител.

Асоциирани членове

Асоциирани членове могат да бъдат физически и юридически лица, които преподават друг вид йога, танци, аеробика-модалности и изобщо дисциплини с холистичен подход към тяло/дух/съзнание, както и лица, неотговарящи на който и да е от критериите за пълноправно членство, но съпричастни и подкрепящи нашите идеи, стремежи и цели. Те трябва да поддържат високо ниво на професионализъм в дейността си и да имат добра репутация сред професионалните среди, обществените институции и държавните органи.
Необходими документи

1. Молба-декларация (изтегли в PDF)
2. Копие от регистрация на юридическо лице
     (клубове) 
    Копие от документ за самоличност
    (индивиди) 
3. Доказателство за дейност:
    актуално състояние (клубове)
    служебна бележка (индивиди)
4. Доказателство за компетентност:
   (дипломи, сертификати, препоръки)

5. Мотивационно писмо
6. Платен членски внос


Членски внос

Клубове - пълноправни
     120 лв годишно    
Инструктори - пълноправни
     100 лв годишно
Асоциирани членове
     80 лв  годишно

Членският внос важи от 01.01 до 31.12 на годината. Ако ставате член по друго време, ще заплатите само оставащите до края на годината вноски. Инструктори, завършили курсовете на Академията получават безплатно членство за 1 година.

Какво ново?

 

Майсор лабораторията е кратък интензивен курс, в който ще имате възможност и да практикувате, и да преподавате Майсор стил. Ще се научите да преподавате без устни обяснения, а само с телата си и да се ориентирате какво и за кого е подходящо, т.е. да изграждате асана по асана личната практика на различни хора.

За този курс е необходимо да сте карали основния курс по Ащанга йога за инструктори.

Научете повече

Ащанга пранаяма е интензивен кратък курс, който ще Ви въведе в пранаяма според Ащанга традицията. Mакар техниките в пранаяма да се едни и същи, програмите за тяхното приложение може да са много различни.

Курсът изисква да сте практикували Ащанга достатъчно дълго, да имате свобода в Началната серия и разбира се, да умеете да дишате Уджайи.

Научете повече

Йога сутра е поредица от сесии, които се провеждат постоянно. Изучаването на "Йога сутрите" не може да има край, а е нещо постоянно и редовно. Целта на този уъркшоп е да се научим да напяваме ключови сутри, както и да се настрои ума към анализ, самоанализ и дхарана и дхияна. Ще откриете и как Сутрите диктуват физическата практика.

Няма предварителни изисквания, освен Вашият собствен стремеж към познание и самопознание.

Научете повече

Асана кухня е серия от работилници, в които ще разголеждаме отделни групи асани,за да добием по-добро разбиране за тяхното изпълнение безопасно и с максимум ефект.

Работилниците са подходящи както за начинаещи, така и за напреднали практикуващи и инструктори.

Научете повече

Въведение в Ащанга е кратък интензивен курс за начинаещи, в който ще започнете от нулата и постепенно ще изградите своята практика с помоща и под надзора на опитен учител.

Курсът е подходящ за наинаещи.

Научете повечeРецепти

Храната трябва да е чиста, лека, хранителна и сатвическа. Тя може да подкрепя практиката Ви или да я провали.

Семинари

Присъединете се към нас в някой от нашите семинари на различни тематики, Ако няма обявен, просто си поръчайте и ще го организираме за Вас.