Поддържаме национален регистър на студия и инструктори, квалифицирани да преподават Ащанга йога. Това са инструктори и школи, в които традицията на Ащанга йога, така както се е преподавала от Шри К.Паттабхи Джойс и както се преподава и днес, е жива. Можете да бъдете уверени, че в регистрираните студия, клубове и инструктори Вие ще получите знанията за Ащанга йога такива, каквито те са били предавани от учител на ученик от векове. Регистрацията в БАЙА, освен всичко друго, гарантира безопасност и ефективност на методиката и техниките, които се прилагат.